NAJNOWSZE SŁOWNICTWO POLSKIE
Zamknij

Nowi Użytkownicy

Dołącz do Obserwatorium!
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać hasła, komentarze i zdjęcia.
lub
Zarejestruj się tutaj

Obecni Użytkownicy

Zaloguj się na swoje konto
lub
Nie pamiętasz hasła?

Projekt

Dostatecznie dużo par oczu wyśledzi każdy problem.

Eric Raymond

 

Projekt pod nazwą Najnowsze słownictwo polskie powstał z myślą o rejestracji nowych wyrazów, które pojawiają się w języku niemal co dzień i są świadectwem zachodzących wokół nas zmian. Notowanie nowych wyrazów, w miarę możliwości na bieżąco, i udostępnianie ich w formie słownika powinno być naszym obowiązkiem, w nie mniejszym stopniu niż bieżący zapis wydarzeń politycznych, społecznych czy kulturalnych. O ile jednak notowaniem i komentowaniem wydarzeń zajmują się media, czemu towarzyszy zainteresowanie milionów czytelników, telewidzów, słuchaczy i internautów, o tyle rejestracja nowych wyrazów polskich interesuje nielicznych, a jej efekty są niekompletne i spóźnione.

 

Dość powiedzieć, że żadne polskie wydawnictwo ani żadna polska instytucja akademicka nie udostępnia takiego rejestru na bieżąco, a publikacje, których tytuł wskazuje, że zawierają nowe słownictwo polskie, obejmują materiały prasowe z okresu mniej więcej o dekadę wcześniejszego niż data publikacji. Co więcej, ponieważ za kryterium nowości służy zwykle nieobecność wyrazu we wcześniejszych słownikach, zdarza się, że jako neologizmy publikowane są wyrazy obecne w języku polskim od dziesięcioleci, a tylko przeoczone przez leksykografów.

 

Tymczasem codziennie płynie wokół nas strumień słów, w którym nowe wyrazy są jak drobiny złota. Ich wartość nie polega jedynie na tym, że są nazwami nowych zjawisk, o których i tak wiadomo skądinąd, ale na tym, że jako elementy języka są znakami kultury, a więc dokumentem naszego postrzegania świata, myślenia o nim i odnoszenia się do niego. To, jak ich używamy, mówi tyleż o otaczającej nas rzeczywistości, ile o nas samych i przede wszystkim dlatego zasługuje na uwagę.

 

Skoro instytucje wydawnicze i akademickie słabo sobie radzą z rejestrowaniem nowych wyrazów, czyli pozwalają, aby grudki złota przeciekały nam przez palce, postanowiliśmy do współpracy zaprosić internautów. Szanowni Państwo! W witrynie tej zamierzamy publikować nowe wyrazy nadesłane przez Was, opracowane w stopniu niezbędnym do publikacji, ale w zasadzie w takim kształcie, jaki im sami nadacie. Ważniejsze wyrazy zamierzamy też publikować w formie bardziej rozbudowanej – typowego artykułu hasłowego, a czasem także eseju ukazującego społeczny i kulturowy kontekst jakiegoś słowa. Na początek zamieściliśmy w witrynie nieco ponad sto haseł i kilkanaście esejów własnego autorstwa. Lista ta, mamy nadzieję, będzie się wydłużać.

 

Zapraszamy Państwa do Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego. Spróbujmy razem wyławiać ze strumienia słów nowe formy życia. Obserwujmy je, opisujmy, dzielmy się wiedzą o nich.

 

Czytaj więcej:

 

Crowdsourcing w Oxford English Dictionary

facebook