NAJNOWSZE SŁOWNICTWO POLSKIE
Zamknij

Nowi Użytkownicy

Dołącz do Obserwatorium!
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać hasła, komentarze i zdjęcia.
lub
Zarejestruj się tutaj

Obecni Użytkownicy

Zaloguj się na swoje konto
lub
Nie pamiętasz hasła?

Literatura

Prace poświęcone neologizmom (w wyborze)

 

 

Słowniki

 

Bogusławski A., Danielewiczowa M., Verba polona abscondita. Sonda słownikowa. III. Warszawa: Elma Books, 2005.

 

Bralczyk J., Nowe słowa. Warszawa: Hachette, 2007.

 

Smółkowa T. (red.), SŁOWA, słowa... Czy je znasz? Kraków: IJP PAN, 2013.

 

Worbs E., Markowski A., Meger A., Polnisch-deutsches Wörterbuch der Neologismen. Neuer polnischer Wortschatz nach 1989. Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 2007.

 

 

Monografie

 

Smółkowa T., Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej. Kraków: IJP PAN, 2001.

 

Smółkowa T. (red.), Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 20012005, cz. 15, Kraków: IJP PAN, 20102014.

 

Nowakowska B., Nowe połączenia wyrazowe we współczesnej polszczyźnie. Kraków: Lexis, 2005.

 

Waszakowa K., Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny. Warszawa: Wydawnictwa UW, 2005.

 

Wawrzyńczyk J., Chronologizcja słownictwa nowopolskiego. W poszukiwaniu źródeł dokumentacyjnych neologizmów powojennych. Toruń: UMK, 1992 [oraz liczne inne prace tego autora].

 

Wierzchoń P., Fotodokumentacja. Chronologizacja. Emendacja. Teoria i praktyka weryfikacji materiału leksykalnego w badaniach lingwistycznych. Poznań: Sorus, 2008.

 

Worbs. E. (red.), Neue Zeiten  neue Wörter  neue Wörterbücher. Beiträge zur Neologismenlexikografie und -lexikologie. Frankfurt am Main: Peret Lang, 2009.

 

 

Artykuły naukowe

 

Jadacka H., Neologizmy jako przedmiot opisu lingwistycznego (na marginesie pracy E. Worbs, A. Markowskiego, A. Megera. Polnisch-deutsches Wörterbuch der Neologismen. Neuer polnischer Wortschatz nach 1989, „LingVaria”, 2010, nr 1, s. 39–52.

 

Matyka A., O pojęciu neologizmu w językoznawstwie [w:] Słowa – kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów, red. I. Burkacka, R. Pawelec, D. Zdunkiewicz-Jedynak. Warszawa: Wydział Polonistyki UW, 2010, s. 99–109.

 

Smółkowa T., Słownik neologizmów, „Język Polski” LXXXIX, 2009, nr 4–5, s. 263–269.

 

Waszakowa K., Czy jeszcze można, wypada, warto zajmować się neologizmami? (w związku z fotodokumentacyjną metodą badawczą Piotra Wierzchonia) [w:] Słowa – kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów, red. I. Burkacka, R. Pawelec, D. Zdunkiewicz-Jedynak. Warszawa: Wydział Polonistyki UW, 2010, s. 193–207.

 

Waszakowa K., Drogi do słownika neologizmów współczesnej polszczyzny, „Poradnik Językowy”, 2012, nr 3, s. 5–21.

facebook