NAJNOWSZE SŁOWNICTWO POLSKIE
Zamknij

Nowi Użytkownicy

Dołącz do Obserwatorium!
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać hasła, komentarze i zdjęcia.
lub
Zarejestruj się tutaj

Obecni Użytkownicy

Zaloguj się na swoje konto
lub
Nie pamiętasz hasła?
HASŁO

urban mining

Drukuj
WYMOWA

erban majning

DEFINICJA

«odzyskiwanie odpadów elektrycznych i elektronicznych z miast, np.: ze zużytych pojazdów, sprzętu elektronicznego, instalacji, budynków; górnictwo miejskie»

PRZYKŁADY UŻYCIA

Znaczna część cennych surowców, niezbędnych do produkcji sprzętów elektrycznych i elektronicznych jest na tzw. wykończeniu. Ich wydobywanie zmniejsza się z roku na rok z powodu ich braku. Takie metale ziem rzadkich jak europ czy terb są wydobywane obecnie tylko w niektórych regionach na świecie i to w niewielkich ilościach. W związku z tym zbawienny jest urban mining, który zaspokaja obecnie już 30-40% zapotrzebowania na tego rodzaju metale rzadkie. Przykładowo w starym telefonie komórkowym znajdziemy takie „skarby” jak miedź, cynę, złoto, srebro czy pallad (zbieracz-warszawski.pl).Koncepcja urban mining, której głównym postulatem jest uzupełnianie (a wręcz zastępowanie) złóż surowców naturalnych pokładami pochodzenia antropogenicznego, obecna jest w debacie naukowej od końca lat 80. XX wieku (cejsh.icm.edu.pl).

WIZUALIZACJE Zobacz w grafice Google
DATA Rejestracja hasła: 18.10.2022, 21.06, ostatnia aktualizacja hasła: 17.05.2023, 13.25
AUTOR Jerzy Buczek
REDAKTOR Maciej Czeszewski
facebook