NAJNOWSZE SŁOWNICTWO POLSKIE
Zamknij

Nowi Użytkownicy

Dołącz do Obserwatorium!
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać hasła, komentarze i zdjęcia.
lub
Zarejestruj się tutaj

Obecni Użytkownicy

Zaloguj się na swoje konto
lub
Nie pamiętasz hasła?
HASŁO

oczomyjka

Drukuj
DEFINICJA

«urządzenie ratowniczo-ochronne stanowiące wyposażenie miejsc pracy związanych z ryzykiem kontaktu z substancjami żrącymi»

PRZYKŁADY UŻYCIA

Oczomyjki, nazywane też myjkami do oczu, oraz prysznice bezpieczeństwa muszą być instalowane wszędzie tam, gdzie pracownicy mają kontakt z substancjami żrącymi (kwasy, sole, zasady), substancjami toksycznymi, substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi (oczomyjka.pl).Wypływ wody w oczomyjce może nastąpić w dwojaki sposób: bądź poprzez uruchamiany ręcznie zawór dźwigniowy typu PUSH, bądź za pomocą pedała nożnego, znajdującego się pod misą oczomyjki (prysznicebezpieczenstwa.pl).

WIZUALIZACJE Zobacz w grafice Google
LICENCJA

Hasło udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

DATA Rejestracja hasła: 16.12.2014, 20.44, ostatnia aktualizacja hasła: 29.01.2015, 02.44
AUTOR Jerzy Buczek
REDAKTOR Jan Burzyński
facebook