NAJNOWSZE SŁOWNICTWO POLSKIE
Zamknij

Nowi Użytkownicy

Dołącz do Obserwatorium!
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać hasła, komentarze i zdjęcia.
lub
Zarejestruj się tutaj

Obecni Użytkownicy

Zaloguj się na swoje konto
lub
Nie pamiętasz hasła?
HASŁO

bioetyczny

Drukuj
DEFINICJA

«związany z bioetyką»

INFORMACJA GRAMATYCZNA

przym.

PRZYKŁADY UŻYCIA

Polska potrzebuje mądrego prawa bioetycznego (www.onet.pl).W Bogocie zakończy się dzisiaj międzynarodowy kongres bioetyczny
(www.niedziela.pl).Eutanazja, jakoproblem bioetyczny, staje się przyczynkiem wielu dyskusji wśród przedstawicieli społeczeństw (old.pwszciechanow.edu.pl).W rozważaniach bioetycznych w Polsce dominuje spojrzenie przez pryzmat antropologii chrześcijańskiej. Wiąże się to z ujmowaniem człowieka jako substancjalnej całości, której przynależy godność już od momentu zapłodnienia (A. Bereczko, „Podmiotowość prawna człowieka w warunkach postępu biotechnomedycznego“, Białystok 2011).Wielość sposobów ujmowania bioetyki przekłada się bezpośrednio na różnorodność metod wykorzystywanych do rozwiązywania sporów bioetycznych (O. Nawrot, „Ludzka biogeneza w standardach bioetycznych Rady Europy“, Warszawa 2011).

ETYMOLOGIA

<od bioetyka>

WIZUALIZACJE Zobacz w grafice Google
ODSYŁACZE
DATA Rejestracja hasła: 30.05.2014, 10.23, ostatnia aktualizacja hasła: 12.06.2014, 16.15
AUTOR Jan Burzyński
REDAKTOR Maciej Czeszewski
facebook